De imker moet leren

Momenteel is een aantal van de imkers op het Spaanse vasteland aan het overstappen op kleincellige bijen. Spanje herbergt minder imkers in vergelijking met Duitsland, maar ze hebben gemiddeld per persoon meer volken. Er werken hier veel professionele imkers wier leven afhangt van hun bijen. 1000-3000 volken zijn heel gebruikelijk.

a

Ons probleem is, we leven van de bijen en dus moet ons beroep zich uitbetalen. Maar het weer alleen is al een zeer grote risicofactor met de klimaatverandering, waardoor de Spaanse imkers het hard te halen hebben. De catastrofale gezondheid van bijen is een ander punt.

Als we nu naar het systeem van de kleincellige bijen overstappen, worden we geconfronteerd met nog een risico. Het grote voordeel is dat Dee Lusby en andere imkers al hebben gewerkt met kleine cellen en veel van het baanbrekende onderzoek hebben gedaan. We kunnen dit gebruiken als basis voor ons werk.

Een groot probleem wat ik zie is, dat de imker zich eerst zal moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Werken volgens Dee Lusby's systeem met bijen, heeft niet meer veel gemeen met de huidige conventionele bijenteelt. Ons eerste principe is dat we NIET behandelen.

De imkers moeten tekenen van de crisis in de kast leren herkennen bij de eerste fase en vooral leren om goed te reageren. Dit is puur een kwestie van ervaring en kan binnen een paar jaar worden geleerd. Wij kunnen deze professionele imkers niet aanraden in het koude water te springen en onmiddellijk met een groot deel van hun kasten over te schakelen. Het is noodzakelijk om eerst te beginnen met 10 of 20 volken en zo wennen aan ramen met kleine cellen en later met hen verder werken. Zo kunnen we snel volken vermeerderen en nauwlettend observeren hoe de bijen zich in de nieuwe situatie gedragen, leren hoe we moeten reageren in crisissituaties, leren hoe snel de genetica van volken verbeterd door selectief telen met de meest responsieve volken en snel moeten werken met een groter aantal kolonies zonder behandeling.

Dit is niet bedacht, het is gebaseerd op ervaring.

In geval van problemen kunnen we altijd rekenen op onze collega's die meer ervaring hebben. Met Dee, kreeg ik altijd binnen enkele uren een antwoord op mijn vragen en ik zal met alle vragen op dezelfde manier omgaan.