Gezonde microfauna

 a

Bijenluizen op bijen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De microfauna in een kast bestaat uit een groot aantal insecten (meer dan 40).

Hier gaat het als het ware om eigen  (micro)organismes. Een bepaalde insectensoort bijvoorbeeld is gespecialiseerd in het vernietigen van bepaalde schimmels (lat: fungi mycelium - het "mycelium" is het vegetatieve deel van de schimmel).
Wie kan precies weten wat de betekenis is en de speciale taken zijn van de vele andere insecten in de kast?
Wie weet reeds, welke rol deze microfauna spelen in relatie tot het welzijn of betekenen voor de overleving van bijenvolken?

Het is derhalve wenselijk, indien microfauna in normale hoeveelheid aanwezig is.

Een ophoping van residu's van pesticiden in de was heeft in ieder geval een negatieve invloed op het autonome zenuwstelsel van de bijen, omdat mijtbestrijdingsmiddelen zenuwgif  bevatten. Helaas weten we nog veel te weinig over de effecten van dergelijke residuen in was en de mogelijke interacties (synergie) met de chemische stoffen waaraan we onze bijen blootstellen met een (bijna arrogant!) zekerheid, alsof ze allemaal volledig onschadelijk en vrij van bijwerkingen zijn.

Een goed voorbeeld is het verdwijnen van de volledig onschadelijke Bijenluis uit de kasten. Bij onze volken die nooit in contact met chemicaliën zijn geweest is de bijenluis altijd aanwezig. Wie weet wat voor rol ze speelt in de bijenkast. (Foto bijen met luizen)

In Duitsland heeft men blijkbaar niet zulke goede ervaringen, net als in andere landen, met kleinere cellen om de overlevingskansen van de bijen te verhogen. Dit feit – als deze negatieve ervaringen blijven - kan interessant worden in de komende jaren  en doet een aantal  vragen rijzen. Want de Duitse imkers werken momenteel nog steeds met de kleine cellen en zouden eigenlijk al duidelijk (positieve!) ervaringen moeten kunnen laten zien.

Maar misschien hebben de ervaringen in Duitsland te maken met zeer specifieke omstandigheden of verschillen de manieren van werken van de Duitse Imkers met die van die in Arizona, Wyoming, Cyprus en Noorwegen.

Bekijken we de recente rapporten en positieve ervaringen maar eens als feiten (waarvan wij trouwens overtuigd zijn). Toch hebben we wel een aantal (relevante?) verschillen gevonden, die zouden kunnen helpen om de situatie te verduidelijken: Sinds ongeveer 25 jaar, wordt in Duitsland zeer effectief en intensief gebruik gemaakt van de meest verschillende chemicaliën. Dit had tot gevolg dat in de was een opeenstapeling van acaricide residuen is terechtgekomen, die op zijn beurt invloed hadden op de microfauna in de kast. De microfauna bestaat uit een groot aantal insecten (meer dan 40). Een bepaalde insectensoort, bijvoorbeeld is gespecialiseerd in het vernietigen van bepaalde schimmels (lat: fungi mycelium - het "mycelium" is het vegetatieve deel van de schimmel).


van
"Voorafgaand onderzoek voor het telen van varroa resistente bijen" Erik Österlund

Pseudo schorpioen eet Varroa mijten


 
 a

Artikel uit Beeworld (BARRY J DONOVAN AND FLORA PAUL_12/31/2005)

Na de acceptatie van kasten en losse ramen ongeveer 130 jaar geleden, is de Europese bijenteelt per ongeluk iets verloren wat uiterst belangrijk zou kunnen zijn voor bijenvolken en wat hen waarschijnlijk beschermde tegen vele insecten en mijten - pseudo-schorpioenen. In feite raakte men de pseudo-schorpioenen in Europa al kwijt voordat men veel informatie over hen had verkregen. Ze zijn zo vergeten en over het hoofd gezien dat ze niet eens vermeld worden in een in 1982 herziene uitgave van sociale insecten, 19 een 2001 herziening van de potentiële biologische bestrijdingsmiddelen van Varroa, 12 of een 2004 herziening van de kleine bijenkastkever en de mogelijkheden van biologische bestrijding 0,16 Nu met volken bekomen van de aanval van varroa in het bijzonder, maar ook andere vijanden: zoals tracheale mijtziekte en Tropilaelaps, en de kleine bijenkastkever, speculeren we erop dat herstel van een geschikte soort pseudo-schorpioenen in onze bijenvolken zou kunnen helpen om ze te redden .

Michael Bush over microfauna

Literatuur:

http://www.ars.usda.gov/is/ar/archive/aug98/bees0898.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-6968.1997.tb12678.x/full
http://www.springerlink.com/content/68g10110r6g70467/
http://cmr.asm.org/content/19/1/12.full
http://iussi.confex.com/iussi/2006/techprogram/P1982.HTM
Folgen von antibiotica im stock
http://aem.asm.org/cgi/content/full/70/10/6197