Kan de beginnende imker ons systeem gebruiken?

Het antwoord is een ondubbelzinnig en duidelijk NEE.

Nu willen heel veel nieuwkomers beginnen met ons systeem van bijenteelt, terwijl ze nog geen idee hebben hoe je met bijen om moet gaan. Je moet alles stap voor stap leren. Dus alstublieft langzaam en stap voor stap.

Ik gebruik hier altijd een vergelijking:
We hebben hier in de bergen op 2500m astronomische telescopen van het meest moderne technologische niveau. Als nu de elektronische besturing kapot is, haalt men er dan een eerstejaars elektricien bij die stopcontacten kan aansluiten, of heeft men een specialist nodig? En dat geldt ook voor het systeem van Ed & Dee Lusby. Al meer dan 30 jaar wordt er door allerlei bijeninstituten over de hele wereld geselecteerd op varroa-resistente bijen. En waar zijn de resultaten? Er kwam niets uit, behalve een paar volken die ergens bij toeval overleefden, niets waarop men een imkerij kon bouwen, zonder te hoeven behandelen. Maar het systeem van Ed & Dee Lusby functioneert op veel plaatsen in de wereld en dat al 25 jaar. Maar dat is bijenhightech en als de nieuweling moeite heeft om de koningin van de werkbijen te onderscheiden, dan moeten we heel duidelijk maken – Zo gaat dat niet!
Dus moeten we voor de nieuwelingen ook een haalbare route uitstippelen, zodat ze stap voor stap ook op de goede weg komen. Het enorme voordeel voor beginners is dat ze niet vooringenomen zijn, want iedere ervaren imker schijnt te denken dat zijn weg de beste is (daar hoor ik ook bij).

Nu is de vraag hoe moet de beginner starten als hij enthousiast is over onze weg?

Mijn suggestie is dat hij op zoek gaat naar iemand die ervaring heeft en hem voorlopig begeleidt. Het begint met volken op 5,1 mm kunstraat te zetten, wat bijna alle bijen kunnen uitbouwen. De varroamijt kan hij met iedere 3 weken poedersuiker behandelingen onder controle houden. Het voordeel van deze methode is dat je altijd kunt zien hoeveel varroamijten er vallen. Door de 3-wekelijkse behandeling zou het aantal gevallen mijten ongeveer constant moeten blijven. Als dit aantal plotseling abrupt stijgt door herinfectie uit andere volken zie je dat direct en kan door frequente behandeling met poedersuiker het gevaar worden afgewend.

Als de beginner nu de basis methode van het werken met bijen heeft geleerd, kan hij de stap wagen naar de kleine cellen.

Daar duikt dan altijd weer meteen dezelfde vraag op.
Maar ik kan in plaats van de 5.1 mm toch ook de 4.9 mm gebruiken?
Nee, dat lukt een beginner niet, zelfs een gevorderde wordt vaak overvraagd.