Oplossing probleem cellenbouw

Het is absoluut noodzakelijk dat de bijen goed kleine cellen kunnen bouwen.

Het moeilijkste deel van het werk is een bij te krijgen die zelf in staat is zich tegen de varroa en de andere ziektes te verdedigen, dus goed kleine cellen kan bouwen.
Indien een volk de kleine cellen kan bouwen, is het zeer waarschijnlijk dat het zich kan verdedigen, zonder het gebruik van chemicaliën.
Het lijkt erop dat het niveau van 4,9 mm een grens is waaronder de bijen zich zelf kunnen verdedigen tegen de ziekten.

Een bij die uit een 4,9 mm cel ter wereld komt, kan zeer waarschijnlijk deze maat ook bouwen.

We kunnen dit zeer snel bereiken door het gebruik van kunststof raat.

Maar in de praktijk zullen een aantal volken problemen hebben om deze maat goed te bouwen.

De problemen met het bouwen van kleine cellen komen vooral in tijden van veel dracht tot uiting. Daar moeten we steeds rekening mee houden en ons werk daarop instellen, zo mogelijk minder raten laten uitbouwen tijdens veel dracht. Hier bij ons, was dat het grootste probleem tijdens de amandel bloei. Het leek erop dat de bijen plotseling alles wat ze geleerd hadden waren vergeten, maar zodra de bloei voorbij was, werd alles onmiddellijk weer normaal.

We moeten er ook rekening mee houden dat de kleine cellen het best worden uitgebouwd in het broednest. We moeten een raam met kunstraat dan ook altijd naast een raam met broed hangen, of als het volk erg sterk is, kunnen we het ook midden in het broednest hangen.

Er zijn verschillende soorten fouten bij het uitbouwen van de kleine cellen.

Dit is een honingraat die kleine fouten in het bovenste gedeelte laat zien. Het centrum is goed gebouwd en we kunnen deze raat gebruiken.  defectos leves
   
Deze raat heeft ook slechts weinig fouten en kan worden gebruikt.  problemas leves
   
Deze raat laat op verschillende plaatsen fouten zien
Deze slecht gebouwde cellen zijn veel groter dan 4,9 mm en het probleem zal zijn dat de Varroa-mijt zich er zal vestigen, in plaats van in het darrenbroed te gaan, waar ze geen schade kan aanrichten.

 

Het is raadzaam deze ramen er uit te nemen en te ruilen voor nieuwe kunstraat om te zien of ze dan eventueel beter worden uitgebouwd.
 panal con problemas
   
Hier zien we iets dergelijks als op de vorige foto  panal con problemas
   
Op deze foto zien we een zeer slecht gebouwde raat. De enige redelijk goed gebouwde kleine cellen zijn groen gemarkeerd. In deze raat met zeer grote cellen, zullen zich veel varroamijten vestigen en vermenigvuldigen. Men moet deze raat uitnemen en vervangen door een goed ontwikkelde kleincellige raat van een ander volk. Zeer waarschijnlijk moet ook de koningin worden gewisseld.  panal con problemas graves
   

Op deze raat zien we verschillende fouten. Hoewel de cellen werden uitgebouwd, echter toch een aantal fouten (rood gemarkeerd) laten zien, hebben we hier te veel darrencellen. Hier kun je lezen over dit probleem.

Zeer belangrijk: men moet zich eigen maken, tijdens elke inspectie raten met meer dan 10% darreneitjes weg te nemen en aan de buitenkant te hangen en als ze vervolgens met honing zijn gevuld ze te elimineren

 panal con problemas graves
   
Hier zien we een perfect gevormde 4,9 mm honingraat 4,9 perfecto