Hoe werkt het?

a

Versterking van het immuunsysteem van onze bijen

Wanneer een dier wordt blootgesteld aan constante hoge stressfactoren wordt mettertijd het immuunsysteem verzwakt. Wij ontdekten dat opzettelijk of onopzettelijk methoden worden gebruikt in de bijenteelt, die ernstige stress bij de dieren veroorzaken. Daarbij komen nog toxines en chemicaliën in het bijenvolk en in de natuur. We zullen nu meer in detail uitleggen wat deze stressfactoren zijn en hoe ze moeten worden vermeden om de bijen weer in harmonie te brengen met de natuur en hun immuunsysteem weer te herstellen.

We moeten alles wat de bijen verzwakt en tegen hun behoeften is voorkomen.
We moeten versterken wat de bijen natuurlijkerwijs nodig hebben.

Samengevat, kunnen we het systeem in drie even belangrijke gebieden indelen

 

  •          de voeding
  •          het beheer van de bijen
  •          de teeltselectie

 

Hier is een recept voor succes met de kleincellige bijen.

Wij hebben onze bijen nog nooit met chemicaliën noch met zuren behandeld. Het enige dat we hebben toegepast in het begin was poedersuiker om de Varroa problemen te overbruggen.
Dit adviseren wij beginners aan, in de eerste herfst, totdat de bijen hebben geleerd om zich te verdedigen tegen de mijt zelf. Gewoon nog een kanttekening: ik weet echt niet waarom imkers met een paar volken, tot 50 stuks bijvoorbeeld, met chemicaliën tegen Varroa behandelen. Een behandeling met poedersuiker per maand houdt het aantal Varroa’s constant en het duurt geen 2 minuten per volk.