De bijen worden bedreigd - een mogelijke oplossing

Varroa mijten op darrenlarve

viele Varroen auf Drohnenlarve
Bij in amber 100 miljoen jaar oud
Biene in Berstein 100 Millionen Jahre alt


De situatie rond de bijen is in een kritieke fase gekomen. Meer en meer ziekten ontstaan en er is geen fundamentele verandering in zicht. Plotseling verdwijnen de bijen uit duizenden volken, zonder dat we precies weten waarom. De imkers moeten met  chemische geneesmiddelen en andere chemicaliën de ziektes in de kasten te lijf. Men komt tot de conclusie dat de bijen niet meer in staat zijn om zich op eigen kracht tegen de ziektes te weren. Dit betekent dat hun immuunsysteem ernstig is aangetast.

Het voorbeeld van de Varroa laat duidelijk het probleem zien. We brachten de mijten uit Azië, waar de bijen duizenden jaren zonder problemen met hen leefden, naar Europa en plotseling klapten alle bijenvolken onder de Varroa in elkaar.

Nu is er in de natuur geen enkel dier dat zijn gastheer doodt, want dat zou hun eigen overleven in de weg staan. Maar de Varroa doet dat wel. Waarom?

Bijen zijn er al meer dan 100 miljoen jaar, de mens is veel jonger, 1,5 miljoen. Wij de imkers zijn ongeveer 100 jaar geleden begonnen met ingrijpen in het leven van de bijen.

En nu ontdekken we dat het immuunsysteem van de bijen ernstig is verzwakt. Kunnen we zeggen dat onze manier van omgaan met de bijen hiermee te maken heeft? Zeer waarschijnlijk wel.

Wanneer een dier constant wordt blootgesteld aan hoge stressfactoren verzwakt mettertijd het immuunsysteem. Wij kwamen er achter dat opzettelijk of onopzettelijk methoden worden gebruikt in de bijenteelt, die ernstige stress bij de dieren veroorzaken. Daarbij komen nog de toxines en chemicaliën in de kasten en in de natuur. De bij is zeer verzwakt. We zullen nu in detail uitleggen wat deze stressfactoren zijn en hoe ze moeten worden vermeden om de bijen weer in harmonie met de natuur te brengen en hoe hun immuunsysteem weer op orde te krijgen.

bedankt voor de vertaling naar onze collega Ger